Nieuws

Op weg naar energieneutraal bouwen.

Energieneutraal bouwen heeft de toekomst. In de komende jaren gaat Nederland steeds energiezuiniger bouwen, tot (bijna) energieneutraal in 2020. Dat ligt vast in Europees en Nederlands overheidsbeleid. Zeer energiezuinig bouwen en energieneutraal bouwen biedt nu al een marktvoordeel ten opzichte van standaard nieuwbouw. Ook bij renovaties leveren vergaande energiebesparingsmaatregelen belangrijke voordelen op, waardoor de huisvestingskosten betaalbaar blijven voor de gebruiker.

Energieneutraal bouwen is meer dan het installeren van van ingewikkelde apparaten. Het begint met het op de juiste wijze indelen van uw woning, optimaal benutten van de zon en het toepassen van voldoende isolatie. Pas daarna heeft het zin om zonnepanelen, windmolens en dergelijke te installeren. Misschien is zelfs helemaal niet meer nodig en kunt u met een klein kacheltje volstaan om uw woning warm te stoken.