Links

Ir. L. Bos Architekten- en ingenieursbureau BNA is lid van BNA, Bond van Nederlandse Architecten. BNA is de enige algemene se beroepsvereniging van architecten. Doel van de BNA is het stimuleren van de ontwikkeling van de bouwkunst en het bevorderen van de beroepsuitoefening van de leden. Op www.bna.nl is meer te lezen over deze vereniging.