Duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen is een verwarrend begrip. Meestal wordt hier energiezuinig bouwen mee bedoeld, gerealiseerd door veel technisch ingewikkelde apparaten.

In onze ogen is duurzaam bouwen meer dan alleen energie besparen. Wij vinden dat een gebouw moet passen als een lekkere jas, dat het een lange levensduur moet hebben, dat de indeling flexibel moet zijn en dat een uitbreiding of aanpassing eenvoudig te realiseren is.

Bouwmaterialen moeten een positieve invloed hebben op je gezondheid en welbevinden.

Uiteraard hoort het pand ook energiezuinig te zijn. Dat kan door het gebouw in de eerste plaats zo goed mogelijk te isoleren en door optimaal gebruik te maken van het zonlicht. Vervolgens moet het gebruik van geschikte technische maatregelen het energieverbruik minimaliseren.

Hieronder enkele voorbeelden van duurzame woningen: